Outsourcing IT

To tylko cytat z Wikipedii, ale tak to wygląda w praktyce i sprawdza się znakomicie w większości przedsiębiorstw. Powodem coraz częstszego korzystania z outsourcingu IT jest zwiększająca się potrzeba posiadania własnej infrastruktury informatycznej. Dlatego aby móc poświęci zasoby swojej firmy na działalność i rozwijanie się w branży, zaleca się powierzenie zarządzania infrastrukturą informatyczną firmie zewnętrznej. Z taką też ofertą kierujemy się do Państwa.

Do głównych zalet Outsourcingu Informatycznego można zaliczyć:
Optymalizacja kosztów struktury informatycznej,
Podniesienie bezpieczeństwa struktury informatycznej,
Brak ryzyka kosztów pozyskania pracowników
do działu IT oraz ich bardzo drogiego szkolenia,
Niskie koszty współpracy,
Dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,
Wyższa elastyczność.
Proces wdrożenia outsourcingu można ująć w pięciu krokach:
Analiza potrzeb i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu
w trakcie których określa się które funkcje mają być wydzielone,
Planowanie procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się
procedury współpracy,
Realizacja usługi/współpracy,
Monitoring efektywności usługi outsourcingu,
Modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu.

Każda umowa jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb i wymagań klienta oraz możliwości serwisu. Czas na jaki jest podpisana zazwyczaj jest nieokreślony ale istnieje możliwość ustalenia konkretnego terminu. Zakres działania jest wstępnie omówiony z klientem przed podpisaniem umowy. Na podstawie ustaleń wyliczana jest opłata miesięczna stała niezależnie lub zależna od ilości wizyt w danym miesiącu. Klient otrzymuje fakturę VAT i na jej podstawie dokonuje płatności za co otrzymuje opiekę nad swoim sprzętem komputerowym.

Szczegółowych informacji mogą Państwo otrzymać kontaktując się z nami w jeden z wymienionych w dziale kontakt sposobów.